Lokasjon Åpningstider

Åpningstider

Man - Fre: 08:00 til 16:00


Dersom du ønsker å vite Sartor Senter sine åpningstider kan du besøke deres egne websider.

Sartor Senter

Besøk sartorsenter.no

56 32 11 40 post@sartorholding.no
  • PågåendeJA

Sotra Kystby er navnet på det området på Straume og Bildøy i Fjell kommune som står framfor en omfattende byutvikling. Kystbyen vil omfatte industriparken, idrettsanlegget og turområdet i sør, via Sartor Storsenter til Fjell rådhus og helselandsbyen. Videre vil kystbyen omfatte Straumssundet, midtre-Bildøy og Bildetangen lengst nord på Bildøy.

Området der Sartor Storsenter ligg i dag vil utgjøre kjernen i kystbyen og er den delen som er omfattet av områdeplanen som Fjell kommune vedtok i juni 2011. Et stort parkeringsanlegg under bakken med plass til 1500 biler vil fjerne bilparkeringen rundt senteret og gi plass til brede gater med fortau og sykkelveier, koselige gågater og åpne møteplasser. Her blir det også kino, flere butikker, restauranter, boliger, servicebygg og kontorareal. Med miljølokk over dagens riksveg 555 vil Fjell rådhus og helselandsbyen bli knytt tettere opp til handelsområdet i kystbyen.

Massene som blir tatt ut fra fjellet for å lage parkeringsanlegg under handlesenteret i kystbyen, vil bli fraktet i tunnel til Straumssundet, der det skal bygges ca 250 boliger i sjøkanten og tilhørende kai- og småbåthavn. Videre vil kystbyen strekke seg over til midtre-Bildøy og knyttes til Bildøyhallen og Sotra videregående skole. Fra Straumssundet og nordover til Bildetangen er det i hovedsak planlagt boliger.

På Bildetangen, lengst nord på Bildøy, kan det bli plass til boliger for flere tusen innbyggere, hotell, kulturhus, næringsareal, kafeer, parker, småbåthavn og vrimleområde langs sjøen. Sotra Kystby vil få et av landets flotteste idretts- og aktivitetsanlegg. I Straume Idrettspark blir det blant annet flerbrukshall, tre fotballbaner ute og en stor innendørs fotballhall i tillegg til baner for sandhåndball og 3,5 km turløyper.

Leie lokaler?

Vi har lokaler for både kontor og butikk. Ta kontakt med Silje eller Lars-Petter for nærmere informasjon

Silje Sture Lars-Petter Einarsen

Kjernen i Sartor Holdings virksomhet har vært, og er, Sartor Storsenter og området rundt dette. Det har alltid vært tette bånd mellom senteret og lokalmiljøet

personvern | cookies | sidekart

Design: Absoluttweb AS